30 câu phỏng vấn xin visa hàn quốc- Dễ gặp nhất !

5 (100%) 1 vote

30 câu phỏng vấn xin visa hàn quốc

Visa d4
Nguồn: edukorea.vn

90% các bạn muốn đi du học hàn quốc thì để phải trải qua quá trình phỏng vấn để xin visa.

Việc học thuộc các câu này sẽ giúp cho các bạn có được sự tự tin để giành lấy cho mình một tấm vé đi tới ước mơ.

Chúc các bạn may mắn.


Câu phỏng vấn xin visa 1-10


1: 이름이 뭐예요 ? Tên bạn là gì ?
2: 고향이 어디예요 ? Quê bạn ở đâu ?
3: 몇 살이에요 ? Bạn bao nhiều tuổi ?
4.하노이에서 고향까지 얼마나 걸려요 ? Từ Hà Nội (Thành phố Hồ Chí Minh) đến quê bạn mất bao lâu?
5 베트남에서 공부하는게 좋지 않아요? Việc học ở Việt Nam không tốt hay sao?
6 고등학교 언제 졸업했어요? Bạn tốt nghiệp cấp 3 khi nào
7 시간 있을 때 뭐 해요 ? Khi có thời gian bạn thường làm gì ?
8 한국에 왜 가려고 하세요? Tại sao bạn dự định đến Hàn quốc ?
9 베트남에서 대학교 다닌 적 있어요? Từng học trường nào
10. 한국 어느 대학교에 지원(등록)했어요? Bạn đăng ký trường đại học nào ?

Câu phỏng vấn xin visa 11-20

11. 대학 졸업 했어요? Bạn đã tốt nghiệp đại học chưa
12 학교성적은 어때요? Kết quả học tập của bạn như thế nào ?
13 졸업하고 지금까지 뭐 했어요? Từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ bạn đã làm gì ?
14 한국에서 어떤 전공을 하고 싶어요? Bạn muốn học chuyên ngành gì ở Hàn quốc ?
15. 한국에서 어떻게 집을 구할 거예요? Làm thế nào để tìm nhà ở Hàn quốc ?
16. 대학교가 어디에 있는지 아세요? Bạn có biết trường đại học bạn chọn ở đâu ?
17. 토픽은 있어요? 몇 급 있어요 ? 몇 번 봤어요? Bạn có topik không? Được cấp mấy rồi ? Bạn đã thi mấy lần ?
18. 한국으로 유학 가기 위해 어떤 준비를 했어요? Để du học ở Hàn quốc bạn đã chuẩn bị như thế nào ?
19. 어느 대학교에 유학 갈 거예요 ? Bạn sẽ đi du học trường nào ?
20. 방과후에는 무 할 거예요?  Sau giờ học bạn sẽ làm gì ?

Câu phỏng vấn xin visa 21-30

21. 유학 기간 중에 시간 있으면 뭐 할 거예요 ? Trong thời gian du học nếu có thời gian rảnh bạn sẽ làm gì ?
22. 단순히 어학연수만 할 건가요? 아니면 대학 진학까지 할 건가요? Bạn chỉ đơn giản học tiếng ở Hàn Quốc hay là sẽ nhập học cả đại học ở Hàn quốc?
23 유학계획은 어떻게 돼요?  Kế hoạch du học Hàn quốc của bạn như thế nào ?
24 부모님은 무슨 일 하세요?  Bố mẹ bạn làm gì ?
25 생활비는 누가 도와줘요 ? Ai là người lo sinh hoạt phí cho bạn ?
26. 월 소득은 어떻게 돼요? Mỗi tháng thu nhập bao nhiêu ?
27. 한국어 공부 얼마나 했어요?  Bạn đã học tiếng Hàn bao lâu ?
28. 어디에서 배웠어요?  Đã học ở đâu ?
29. 영어 할 수 있어요? Bạn nói được tiếng Anh không ?
30. 왜 ( )대학교에서 공부하고 싶어요? Tại sao bạn muốn học ở trường đại học ( ) ?

Chúc các bạn nhận được visa sớm nhất có thể

 

 

 

 

 

Để lại một nhận xét

avatar
  Subscribe  
Thông báo về