Bài hát all of my life – Học tiếng hàn dễ dàng

5 (100%) 1 vote

Bài hát all of my life

1/Lợi ích của việc học tiếng hàn qua bài hát

Từ vựng và ngữ pháp
Học tiếng hàn qua bài hát sẽ giúp bạn học được một lượng từ vựng và ngữ pháp mà không quá gò ép.
Thư giãn
Giúp bạn vừa học , vừa thư giãn. Nâng cao khả năng tiếp thu bài học.
Hiểu thêm về Hàn Quốc
Hiểu thêm về văn hóa , con người hàn quốc . Vì âm nhạc phản ánh đời sống tâm hồn của cả một dân tộc.

2) Nghe bài all of my life3) Lời bài hát all of my life


너무 힘들어 삶에 치이고
되는 것도 없고
가족도 안 보이고 언제부턴가
나도 중요하지 않고
없진 않지만 더 많이 가져야
사랑도 이어갈 수 있는 이 세상에서
all of my life
you are all of my life
그러고 보면 나
너를 만나 참 많이 변했어
꿈이 생기고 네가 가진 꿈도
이뤄주고 싶었어 나 그러려면
더 높은 곳에 올라가야만 했어
더 많은 것들을 가져야 가능했어
다 가질 때쯤
사랑보다 꿈이 더 커졌어
all of my life 내가 힘이 들 때
you are all of my life 네가 날 채웠는데
다른 어떤 걸로 나를 채워봐도
all of my life
you are all of my life
채워지지가 않아
그렇게 우리 바라왔고 간절했던 거잖아
이젠 내방에 가득한데
나도 아무것도 없는 방 안에서 넌 혼자
이렇게 주저앉아 울고 있었니
all of my life 넌 내 전부인데
이 모든 게 다 무슨 소용 있는데
어디선가 이 노랠 듣게 된다면
all of my life
all of my life
네 이야기가 맞아

4) Từ vựng bài hát all of my life


  1. 가족: Gia đình
  2. 언제부턴가: Từ bao giờ ..
  3. 중요하다: Quan trọng.
  4. 많이 변했다: Đã biến hóa nhiều.
  5. 꿈이 생기다: Có ước mơ.
  6. 가능하다: Có khả năng.
  7. 사랑보다 꿈이 더 커졌다: Giấc mơ còn lơn hơn cả tình yêu !
  8. 혼자: Một mình

5) Từ vựng tiếng hàn qua bài hát all of my life


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một nhận xét

avatar
  Subscribe  
Thông báo về