Bài hát BBoom BBoom (뿜뿜)

Đánh giá bài viết này

Bài hát BBoom BBoom (뿜뿜)

Bài hát BBoom BBoom (뿜뿜)


1/ Lợi ích của việc học tiếng hàn qua bài hát


Từ vựng và ngữ pháp
Học tiếng hàn qua bài hát sẽ giúp bạn học được một lượng từ vựng và ngữ pháp mà không quá gò ép.
Thư giãn
Giúp bạn vừa học , vừa thư giãn. Nâng cao khả năng tiếp thu bài học.
Hiểu thêm về Hàn Quốc
Hiểu thêm về văn hóa , con người hàn quốc . Vì âm nhạc phản ánh đời sống tâm hồn của cả một dân tộc.

2/ Bài hát BBoom BBoom (뿜뿜)


Bài hát BBoom BBoom (뿜뿜)

Tải Ngay

3/ Lời bài hát


설레어 너와 나의 랑데뷰

(랑데뷰)

내 마음을 들었다 놨다 해 맘대루

(맘대루)

지금 내 눈엔 눈엔 눈엔

네 어깨 무릎 발 (Oh)

숨이 탁 막힐 것 같아 난 너만 보면

wow wow

정신을 또 놔 놔 네 매력에

난 난 놀라게 돼 또

(Hit it Hit it Hit it HO)

우우우 무슨 말이 필요해 넌

숨이 콱 막힐 것 같아 넌

자꾸만 봐 자꾸 와

이제 나만 보게 될 거야

너를 들었다 놓을 거야

넌 점점 더 Fall in love

Give it to you

My 눈눈눈눈눈눈 눈빛

쏟아지는 My 터터터터터터 터치

하나뿐인 My 럽럽럽럽럽 My Luver

내 머리부터 뿜뿜

내 발끝까지 뿜뿜 뿜뿜 어

Just feel it 뿜뿜

네 앞에서 난 뿜뿜

네게 줄게 뿜뿜 뿜뿜 어

지금 보고 있는 게 꿈은 아닐 걸

Wake Up Wake Up

땡땡이치고 날 만나게 될 걸

Take off Take off

매력을 야 뿜어뿜어뿜어뿜어

보여줄게 Pic up the phone

Now or Never Pick up Pick up

wow wow 정신없이

쿵 쿵 내 마음을 뿜 뿜

사정없이 또

(Hit it Hit it Hit it HO)

우우우 여기서 뭘 어떻게 더

낮이나 밤이나 빛이나 미쳤나봐

떨리지 막 떨려와

이제 나만 생각 날 거야

밤에 잠도 잘 못 잘 거야

점점 더 Fall in love

Give it to you

My 눈눈눈눈눈눈 눈빛

쏟아지는 My 터터터터터터 터치

하나뿐인 My 럽럽럽럽럽 My Luver

내 머리부터 뿜뿜

내 발끝까지 뿜뿜 뿜뿜 어

우 너만 보면 너만 보면

내 가슴이 뿜뿜뿜뿜

우 자꾸 봐도 자꾸 봐도

내 가슴이 쿵쿵쿵쿵

Give it to you My 눈눈눈눈눈눈 눈빛

쏟아지는 My 터터터터터터 터치

하나뿐인 My 럽럽럽럽럽 My Luver

내 머리부터 뿜뿜

내 발끝까지 뿜뿜 뿜뿜 어

Just feel it 뿜뿜

네 앞에서 난 뿜뿜

네게 줄게 뿜뿜 뿜뿜 어


4/ Từ điển5/ Từ vựng và ngữ pháp


Mình sẽ cập nhật sau


Xem thêm : 1000 bài nhạc hàn 

Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ !!!

 

 

 

 

 

Để lại một nhận xét

avatar
  Subscribe  
Thông báo về