Danh ngôn tiếng hàn #2

Đánh giá bài viết này

Danh ngôn tiếng hàn #2

 

Bắt đầu ngày mới với một câu danh ngôn , bạn thấy thế nào ?


Câu danh ngôn ngày 9/5/2019

Nguồn : baonhandao.vn

Xem thêm: Danh ngôn tiếng hàn #2

어제의 습관이

오늘의 나를 만들듯이

오늘의 습관이

10년 후 나를 만들다


Dịch nghĩa danh ngôn tiếng hàn

어제의 습관이

Thói quen hôm qua 

오늘의 나를 만들듯이

Tạo ra bạn ngày hôm nay

오늘의 습관이

Thói quen hôm nay

10년 후 나를 만들다

Sẽ tạo ra bạn 10 năm sau


Từ vựng danh ngôn tiếng hàn

  1. 어제: Hôm qua
  2. 습관: Thói quen
  3. 오늘: Hôm nay
  4. 만들다: Tạo , làm ra

Cụm từ hay nên học

오늘의 습관: Thói quen hôm nay

어제의 습관: Thói quen ngày hôm qua


Cấu trúc cần biết

없어요: ㅋㅋ

 

Để lại một nhận xét

avatar
  Subscribe  
Thông báo về